Search
  • Gabriel

- Jeg tar videreutdannelse ved Univerdad de Complutence i Madrid.


Jeg har alltid interessert meg for implantologi og protetikk, og det er et veldig viktig emne å ha kunnskap om for å kunne hjelpe mine pasienter best mulig. Av den grunn har jeg valgt å studere blant verdens beste spesialister og med den høyeste teknologien som finnes i Madrid.

Videreutdannelse er ikke noe jeg trenger som tannlege, men det er noe jeg søker etter for å holde meg interessert og oppdatert om det siste innenfor tannhelse. Dette vil naturligvis gå ut over min tid i klinikken, men vil på en annen side sørge for at mine klienter alltid har en ekspert på den andre siden av stolen.